Alaior

Amb prop de 10.000 habitants, Alaior és el tercer municipi més poblat de l’illa, i podríem dir que també n’és la tercera capital. Fundat l’any 1304 per ordre del rei Jaume II de Mallorca en el lloc on hi havia l’alqueria musulmana d’Ihalor, al llarg de la història Alaior ha jugat el paper de mediador entre Maó i Ciutadella. En l’actualitat, Alaior es caracteritza per la seva economia equilibrada, que destaca pel pes de la indústria, especialment la relacionada amb el calçat i el sector agroalimentari. Al seu nucli antic, que conserva l’encant de la vila medieval, destaquen edificis com el del convent de Sant Diego, l’església de Santa Eulàlia, l’Ajuntament o Can Salort.

Els imprescindibles

De ruta per Alaior

Amb prop de 10.000 habitants, Alaior és el tercer municipi més poblat de Menorca. El seu nucli antic encara conserva l’encant de la vil·la medieval que un dia va ser. Destaca per la seva tradició agrària, industrial i educativa.

Comença la ruta